Uzturēšanās noteikumi:

-       Izmantot brīvdienu mājas pakalpojumus var tikai ievērojot valsti noteiktos drošības pasākumus par cilvēku pulcēšanās ierobežojumiem. Atbildīga par noteikumu ievērošanu ir persona, kas nolīgst pakalpojumu.

-         Uzturēšanās laikā lūgums saudzīgi un rūpīgi izturēties pret brīvdienu mājas aprīkojumu. Viesi ir materiāli atbildīgi par tīši nodarītiem bojājumiem.

-       Uzturēšanās brīvdienu mājā ar neliela un vidēja lieluma mājdzīvniekiem pieļaujama tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas (var tikt pieprasīta papildus samaksa). Mājdzīvnieku atrašanās brīvdienu mājas 2. stāvā nav atļauta.

-         Smēķēt atļauts tikai tam paredzētajās vietās. Smēķēt telpās ir aizliegts.

-          Grila izmantošana ēdiena pagatavošanai pieļaujama ne tuvāk kā 5 m no atpūtas mājas.

-        Brīvdienu mājā sveces pieļaujams dedzināt tikai tām paredzētās vietās un noslēgtos traukos. Ēkas otrajā stāvā sveču dedzināšana ir aizliegta. Kategoriski aizliegts brīvdienu mājā lietot jebkādu cita veida atklātu liesmu.

-         Kubula izmantošana pieļaujama tikai ievērojot noteikumus, lai nebojātu to (krāsns kurināšana uzsākama tikai pēc ūdens uzpildes, ūdens izlaišana pieļaujam tikai pēc krāsns izkurēšanās, vēsā laikā pēc izmantošanas veicama ūdens izlaišana un sprauslu izpūšana).

-          Par jebkāda veida avārijas situāciju, lūdzu nekavējoties ziņot.

Brīvdienu mājas telpās izvietoti dūmu detektori, ugunsdzēšamie aparāti un pieejama medicīniskā aptieciņa.